wczytywanie strony
728 457 032 biuro@lucky.edu.pl


Egzaminy PTE w Opolu– kurs i przygotowanie


  Centrum Egzaminacyjne PTE General realizuje egzaminy w Warszawie i w Opolu. Nasz ośrodek posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu oraz organizacji egzaminów na najwyższym poziomie.

  Lucky School jest jedynym akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym PTE General i Young Learners dla wszystkich poziomów oraz ośrodkiem LCCI (egzaminów zawodowych Londyńskiej Izby Handlowej) w Opolu. Prowadzimy również egzaminy TGLS, które dedykowane są osobom młodym, pragnącym potwierdzić swoje umiejętności językowe niezależnym międzynarodowym egzaminem.

  Przygotuj się do egzaminu PTE General w Opolu z Lucky School

  Nasza placówka oświatowa jest liderem na polskim rynku w przeprowadzaniu i przygotowaniu kursantów do egzaminu PTE.  Naszym zadaniem jest zadbanie o to, aby nasi kursanci zdobyli nie tylko odpowiednie umiejętności do samego egzaminu, ale także zależy nam, aby zdobyli odpowiednie umiejętności, które pozwolą swobodną komunikację i używanie języka obcego w zależności od potrzeb. Nasza szkoła językowa doskonale potrafi przygotować przygotować do egzaminu PTE General na każdym możliwym poziomie. 

   

  Profesjonalne przeprowadzenie egzaminu PTE w Opolu w Lucky School

  Nasza placówka zajmuje się nie tylko profesjonalnym przygotowaniem do egzaminu PTE w Opolu, ale także mamy akredytację, która pozwala nam na przeprowadzanie zarówno pisemnego, jak i ustnego egzaminu. To zapewni komfort i wygodę naszym kursantom. Dzięki akredytacji mamy wiedzę, jakie umiejętności są istotne podczas zdawania egzaminu i na jakie elementy warto zwracać uwagę. To pozwala skutecznie przeprowadzić egzamin, ale także przygotować naszych kursantów do zaliczenia egzaminu na bardzo dobrym poziomie. Nasza szkoła językowa uzyskała uprawnienia do organizowania egzaminów PTE w Opolu na każdym poziomie znajomości języka. Dlatego mogą do nas zgłaszać się osoby, którym zależy nie tylko na certyfikacie ze znajomości języka na poziomie B2, ale także na A1, A2, B1, C1 oraz C2. 

   

  Jak przebiega egzamin PTE w Opolu?

   

  Egzamin PTE General polega na zaliczeniu egzaminu składającego się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Ta pierwsza ma na celu sprawdzić, czy kursant nabył zdolność rozumienia ze słuchu, czytania oraz pisania w języku obcym. Natomiast część ustna sprawdza umiejętności komunikacyjne w danym języku. Obie części egzaminu odbywają się jednego dnia. Część ustna odbywa się indywidualnie. 

  Zaliczenie następuje w momencie, gdy z obu części wynik wynosi ponad 50%. Uzyskując odpowiednią ilość wymaganych punktów otrzymuje się certyfikat, który nie traci ważności. Egzaminy PTE mają na celu zweryfikować czy osoby egzaminowane posiadają umiejętności ze znajomości języka oraz czy potrafią wykorzystać je w praktyce, dzięki temu Certyfikat PTE jest wiarygodnym potwierdzeniem opanowania nowożytnego języka obcego.

   

  - FORMULARZ REJESTRACYJNY EGZAMIN PTE GENERAL -

  Nasze egzaminy uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. W Polsce certyfikat Pearson Test of English zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego, jak również jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Honoruje je również Urząd Służby Cywilnej.

  Szczegółowych informacji dotyczących egzaminów na poziomach od Level A1 do Level 5 (CEFR A1-C2) udziela biuro Centrum Egzaminacyjnego Lucky School:

  e-mail: biuro@lucky.edu.pl

   

  KONTAKT

   728 457 032